Home / Mějte informace jako první

Mějte informace jako první

Vyžádejte si jednoduše náš newsletter.

Jediným povinnými údaji k vyplnění jsou křestní jméno a e-mail. Odběr newsletteru lze kdykoliv jednoduše zrušit.

Stisknutím tlačítka SUBSCRIPE uděluji firmě Hampson CS s.r.o. (dále školitel) souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele. Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Top