Home / Articles posted bypavel (Page 2)

Author: pavel

Není to šílenství? Přejít žhavé uhlí společně s dětmi?

Rituál přechodu žhavého uhlí bosou nohou nebo také firewalking můžete dnes zažít v mnoha podobách. Drtivá většina organizátorů omezuje účast na firewalkingu věkem a neumožňuje prožít tuto zkušenost dětem. Už kvůli svým vnoučatům jsem na tuto situaci zareagoval a připravil specielně koncipovaný víkend firewalkingu určený pro dospělé s dětmi. Právě společná účast několika generací na rituálu přechodu žhavého uhlí je jedinečnou příležitostí jak zažít nejsilnější podobu sounáležitosti rodiny a posíl...
Více....

Popálit si lze nejen chodidla, ale i vlastní duši

Napsala Gabriela Wolfová, majitelka firmy Patha Díky opakované vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že chůze po žhavém uhlí bosou nohou je úžasným prostředkem osobního rozvoje. Pokud správně volíte, tak workshop s firewalkingem dokáže nastartovat nebývalým způsobem pozitivní změnu v životě. Kouzlo žhavých uhlíků má však i svůj komerční rozměr a zvyšující se zájem o tento fenomén vede i k rostoucí nabídce. Vzhledem k tomu, že se osobním rozvojem dlouhodobě zabývám, tak bych se ráda podělila o kri...
Více....

Firewalking, intenzivní zážitek vnitřní transformace

Jak to cítila a viděla Hanka Janoušková ... Jsi cvok Je pátek odpoledne a já se blížím autem k Ptýrovu, malé vesničce nedaleko Mladé Boleslavi.  V břiše mě už dva dny nervózně šimrá, protože jasně cítím, že mě o víkendu čeká něco zásadního. Rozhodla jsem se totiž zúčastnit semináře VISION WALK, jehož součástí je i přechod žhavých uhlíků… „Jsi cvok!“ slyším celkem často ze svého okolí, anebo sleduji mlčenlivé pohledy, které zcela evidentně odrážejí vážné pochybnosti o mém duševním zdraví. ...
Více....

Bosou nohou 12 metrů žárem …

V současné době už není vzácností najít kolem sebe někoho, kdo absolvoval firewalking. Jen já sám jsem dopřál tento silný rituál několika tisícům svých klientů. Nenajdete však patrně ve svém okolí nikoho, kdo přešel koberec žhavých uhlíků dlouhý 12 metrů (pro běžný firewalking se připravuje délka maximálně 4 metry). První workshop s chůzí po žhavém uhlí o délce 12 metrů se konal v České republice v roce 2016, jak jinak než v Hampsonu na Ptýrově. Níže si můžete přečíst neupravené bezprostřední po...
Více....

Firewalking jako cesta ke změně

Znáte ten pocit, když chcete udělat něco velkého, ale nevíte, kde začít? Máte osobní zkušenost se situací, kdy se toužíte rozletět, ale cítíte se přikovaní k zemi, paralyzovaní, neschopní hnout se z místa? Měli jste v životě sen, ale cítili jste, že překážky bránící jeho dosažení jsou příliš velké? Přemýšleli jste někdy, co odlišuje úspěšné lidi od těch, kteří nikdy svých snů nedosáhnou? Měl jsem v životě štěstí. Mimo jiné proto, že jsem dostal šanci učit se u amazonského šamana Dona Gui...
Více....

Je firewalking válkou s vlastním strachem?

Znáte ten pocit, když chcete udělat něco velkého, ale nevíte kde začít? Máte osobní zkušenost se situací, kdy se toužíte rozletět, ale cítíte se přikovaní k zemi, paralyzovaní, neschopní se hnout z místa? Měli jste v životě svůj sen, ale cítili jste, že překážky k jeho dosažení jsou příliš velké? Přemýšleli jste někdy, co odlišuje úspěšné lidi od těch, kteří nikdy nedosáhnou svých snů? Nehledejte trik Představte si teplou letní noc. Oheň dohořel a vy stojíte naboso kousek od pruhu žhavých ...
Více....

Není firewalking jako firewalking

Všechny naše workshopy mají promyšlenou koncepci a jasně definovaný záměr. Chůze po žhavém uhlí není cílem našich workshopů, ale především prostředkem k dosažení šťastnějšího, kvalitnějšího, naplněného života. Preferujeme dvoudenní semináře s malým počtem účastníků, které jdou do hloubky a jsou o poznání sebe sama. Naše kurzy tak mají dimenzi pro individuální práci s každým účastníkem. Našimi klienty jsou lidé, kteří nemají ve zvyku se v životě spokojovat se standardem. Worshopy pořádané Institu...
Více....
Top