Home / Circle of Life

Circle of Life

Sebepoznávací motivační workshop s tancem ve žhavém uhlí, který léčí vztahy. Během jediného víkendu se pod bezpečným vedením setkáte tváří tvář s dvěma mocnými silami, které nás provází po celý život. Je to oheň a rodinný systém. Nahlédnete možná někam, kam jste se do této chvíle nahlédnout neodvážili. Podíváte se na své vztahy a na své místo v systémech, v kterých se nacházíte. Je to pohled, který léčí a očišťuje. A přestože vám to dnes připadá tak trochu neskutečné, tak budete mí touhu to nově nabyté poznání oslavit tancem na žhavém uhlí. Poznáte sami na sobě transformaci, kterou jste patrně ještě nezažili.

Circle of Life na Ptýrově

Oheň byl na počátku všeho lidského. Na nevědomé úrovni jej chápeme jako projev silných emocí a vášní, jako elementární sílu a energii, která není vždy neškodná. Oheň je považován za symbol duchovního očištění a transformace či znovuzrození a za symbol rodinného života. Podíváte se proto také na své rodinné systémy. Prostřednictvím systemických konstelací získáte odpovědi na otázky, jako jsou partnerské vztahy, životní potíže, fyzické a psychické nemoci, závislosti, přijetí, smutek, zaměstnanost a finance. Můžete však víkend využít pro firemní potřebu a nají řešení úkolů, jakými může být restrukturalizace, zlepšení komunikace, rozhodování a strategické záležitosti. Konstelace mohou ukázat nový pohled také na problematiku dědictví, rodinné podniky, války, zločiny a rasové otázky.

Systemické (rodinné a firemní) konstelace jsou poradenskou, sebepoznávací metodou vyvinutou německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Hellinger pozoroval, že mnozí z nás podvědomě berou na sebe destruktivní rodinné vzory, jako je úzkost, deprese, hněv, pocity viny, osamělost, alkoholismus a dokonce i nemoci. Rodinné konstelace nám názorně ukazují, jak jsme propojeni a ovlivněni osudy dalších členů naší rodiny (včetně našich předků). Umožňují nám nahlédnout do přítomnosti a minulosti, která nám mohla být doposud skryta. Psychické síly, sahající mnoho generací zpět jsou při rodinných konstelacích uvolněny a vyneseny na povrch. Díky tomu dochází často k pozitivním změnám nejen u klienta (účastníka sezení), ale u celého rodinného systému.

Systemické konstelace očišťují naši duši. A když je duše čistá a volná, tak tančí. Závěrem workshopu si dopřejete prožít ten pocit, co to je být tak volný, že tančím ve žhavém uhlí. Na rozdíl od běžného firewalkingu nebudete přecházet lineární koberec žhavého uhlí, ale vytvoříme pro vás kruhový taneční parket o teplotě 500°C. Prožijete zkušenost, která je v našich podmínkách velmi ojedinělá a vzácná.

Tanec po žhavém uhlí pro nás není cílem, ale hlavně prostředkem k dosažení šťastnějšího, kvalitnějšího, naplněnějšího života. Účastníky našich workshopů čekala většinou rychlejší či pomalejší pozitivní přeměna. Hlavní efekt nevidíme v podobě adrenalinového zážitku ani v teoretické práci se strachem, ale právě v nastartování trvalé pozitivní změny.

Cítíte ve vzduchu ten pocit se rozhodnout a jít do toho? Na počátku všeho je vždy myšlenka. Nestačí však jen přemýšlet. Udělejte to! Právě teď!

 

 

Top