Home / Event / CIRCLE OF LIFE

CIRCLE OF LIFE

Dec
31


V průběhu tohoto workshopu se pod bezpečným vedením setkáte tváří tvář s dvěma mocnými silami, které nás provází po celý život. Je to oheň a rodinný systém.

Circle of Life na Ptýrově

Necelé tři dny, které věnujete sami sobě, budou náročné. Avšak o to víc budou očišťující. Nahlédnete možná někam, kam jste se do této chvíle nahlédnout neodvážili. Podíváte se na své vztahy a na své místo v systémech, v kterých se nacházíte. Je to pohled, který léčí. A přestože vám to dnes připadá tak trochu neskutečné, tak budete mí touhu to nově nabyté poznání oslavit tancem na žhavém uhlí. Dokončíte očistu sebe i svých vztahů v ohni. Zažijete transformaci, kterou jste patrně ještě nezažili.

Oheň byl na počátku všeho lidského. Na nevědomé úrovni jej chápeme jako projev silných emocí a vášní, jako elementární sílu a energii, která není vždy neškodná. Oheň je považován za symbol duchovního očištění a transformace či znovuzrození a za symbol rodinného života. Podíváte se proto také na své rodinné systémy. Prostřednictvím systemických konstelací získáte odpovědi na otázky, jako jsou partnerské vztahy, životní potíže, fyzické a psychické nemoci, závislosti, přijetí, smutek, zaměstnanost a finance. Můžete však víkend využít pro firemní potřebu a nají řešení úkolů, jakými může být restrukturalizace, zlepšení komunikace, rozhodování a strategické záležitosti. Konstelace mohou ukázat nový pohled také na problematiku dědictví, rodinné podniky, války, zločiny a rasové otázky.

Systemické (rodinné a firemní) konstelace jsou poradenskou, sebepoznávací metodou vyvinutou německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Hellinger pozoroval, že mnozí z nás podvědomě berou na sebe destruktivní rodinné vzory, jako je úzkost, deprese, hněv, pocity viny, osamělost, alkoholismus a dokonce i nemoci. Rodinné konstelace nám názorně ukazují, jak jsme propojeni a ovlivněni osudy dalších členů naší rodiny (včetně našich předků). Umožňují nám nahlédnout do přítomnosti a minulosti, která nám mohla být doposud skryta. Psychické síly, sahající mnoho generací zpět jsou při rodinných konstelacích uvolněny a vyneseny na povrch. Díky tomu dochází často k pozitivním změnám nejen u klienta (účastníka sezení), ale u celého rodinného systému.

Konstelace pomáhají našemu osobnímu rozvoji zejména tím, že se zabývají našimi kořeny. Odhalují dynamiku rodinného systému takovým způsobem, že s ní lze následně pracovat a využít k odstranění potíží, resp. k osobnímu růstu. Lze je však využít analogickým způsobem i v oblasti podnikového poradenství a aplikovat na vztahy firemního systému.

Systemické konstelace očišťují naši duši. A když je duše čistá a volná, tak tančí. Závěrem workshopu si dopřejete prožít ten pocit, co to je být tak volný, že tančím ve žhavém uhlí.


Warning: Undefined variable $accesspress_pro_event_nav in /data/web/virtuals/39823/virtual/www/domains/firewalk.cz/wp-content/themes/accesspress-pro/content-single.php on line 47
Top