Home / O nás

O nás

Není firewalking jako firewalking. Když kupujeme nový dopravní prostředek, tak si nejdeme k prvnímu prodejci pro „auto“. Pečlivě si ujasníme, zda hledáme co nejlevnější model z bazaru, anebo spolehlivý a bezpečný model renomované značky. Když se hlásím do kurzu, tak se podobně ptám, co mi seminář přinese pro zlepšení mého života, pro mé zdokonalení. A pokud nejsem bazarový typ, tak volím kvalitu, za kterou jsem připraven i zaplatit, podobně jako u nového auta.

Při přechodu žhavého uhlí by nám mělo záležet jednak na bezpečí kůže svých chodidel, ale i na rozvoji své duše. A zodpovědět si v první řadě na 4 otázky:

Jakou praxi má ten, kdo workshop vede?

Jak promyšlená je koncepce a záměr celého semináře?

Je dostatečná časová dotace a přiměřený počet účastníků?

Jaké zázemí budu mít pro práci na sobě?

 

Hampson

Institut pro zrychlené učení Hampson

Naše workshopy s přechodem žhavého uhlí se konají v Institutu pro zrychlené učení Hampson, který je již takřka třicet let předním pracovištěm, specializujícím se na velmi intenzivní výuku cizích jazyků. Oblíbené jsou zejména velmi intenzivní pobytové kurzy. Konají se v Ptýrově, malé vesnici na prahu Českého ráje, kde Hampson vlastní bývalou zemědělskou usedlost z patnáctého století, kterou citlivě přestavěl na moderní vzdělávací zařízení. Tajemství, proč Hampson vyučuje zaměstnance předních českých a zahraničních společností, ale i hvězdy showbyznysu a olympijské vítěze, je jednoduché: umí totiž naučit anglicky rychle.

Hampson těchto dnů je dynamickou společností s novým, mladým managementem. Drží se přitom svých osvědčených, tradičních hodnot, jimiž jsou RESPEKT, VNITŘNÍ SÍLA, SOUDRŽNOST, SVÉBYTNOST a SPOLEHLIVOST. Celou svojí duší naplňuje své základní poslání: pomoci lidem roztáhnout křídla. A to zejména jazykovým vzděláváním, ale i koučováním, motivačními workshopy s přechodem žhavého uhlí a systemickými konstelacemi.

 

Pavel

Ing. Pavel Sudík

Firewolkerem v Hampsonu je Pavel Sudík, zakladatel Institutu a life kouč, který získal své znalosti studiem disciplín jako je hypnoterapie, koučování, NLP a firewalking. Který si sice v každém s těchto výcviků osvojil důležité dovednosti a získal nové kompetence, ale základ pro svoji práci se naučil od starého šamana v džungli.

Již od první poloviny devadesátých let vedl kurzy obchodních dovedností, plánování času a osobní motivace. Svoji takřka třicetiletou praxi v oblasti výzkumu motivace koncentroval zejména do motivačních workshopů s přechodem žhavého uhlí, koučování a individuální hypnoterapie.

Převážnou část jeho času dlouhou dobu poutala funkce ředitele Hampson institutu. Přesto si postupně rozšiřoval obzory v oblasti hlubinné psychologie a metod zrychleného učení. Zajímal se také (a absolvoval mnoho workshopů) o holotropní dýchání, rodinné konstelace a teorii enneagramu. Přišel tak na chuť i takovým věcem, jako je šamanismus a chození po žhavém uhlí.

Živel ohně mu učaroval do té míry, že absolvoval výcvik u Firewalking Institute of Research and Education (U.S.A.) a stal se prvním (a patrně  jediným) držitelem mezinárodně platného certifikátu „Coach and Firewalk Instructor Certification“ v České republice. Jeho chodidla mají již dávno za sebou kilometr žhavého uhlí (pochopitelně nikoliv v jednom kuse) a na seminářích bezpečně doprovodil přes oheň několik tisíce účastníků.

Pavlův osobní život i profesní orientaci ovlivnila příležitost učit se u amazonského šamana Dona Guillerma. Je to drobný, nenápadný, ale vitální indián, který žije se svou ženou hluboko v deštném pralese, stranou od nejbližší vesnice. Člověk se základním vzděláním, nad jehož vědomostmi o amazonské fauně se tají dech a jehož znalosti a léčitelské schopnosti léta využívá španělská Královská akademie věd.

Je obdivovatelem díla a práce velikánů Stanislava Grofa, Terence McKenny, Richarda Bandlera nebo Miltona Ericksona, který ho inspiroval k absolvování komplexního výcvikového programu hypnotické a nehypnotické komunikační strategické psychoterapie. Během čtyřletého studia akreditovaného Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně absolvoval 800 výcvikových hodin a připravil se tak pro praxi individuální psychoterapie i párové i rodinné terapie a poradenství.

Touha naučit se efektivně vytvářet nové způsoby myšlení přivedla Pavla na akademii Erickson College, která jako „The BC NLP Institute“ v Kanadě vyučuje již více než 25 let neurolingvistické programování (NLP). Tento model osobitým způsobem propojuje vědní disciplíny jako neurologie, psychologie, lingvistika, kybernetika a teorie systémů.

A protože se mu zalíbilo pomáhat lidem v růstu, rozhodl se zařadit do svého repertoáru i koučování. Jako Results Certified Coach (RCC) má mezinárodní certifikaci kouče pro australskou metodologii koučování podle pravidel mozku – Results Coaching (licencována ICF – International Coach Federation).

 

Top